IM MEMORIAM...

ACCRA Naughty Rotty

Accra International Champion flags 180 pxII

 

 

 

 

 

 

 

Najvyššie dosiahnutie ocenenie:

Medzinárodný šampión krásy

Skúšky: IPO1

Zdravotné údaje: Bedrové kĺby "A" ; Lakťové kĺby "0"